Lugu

Ettevõtte Trans Optima Group OÜ asutamise lugu sai alguse aastal 2013. Oma tegevuse alguses määratles ettevõtte ennast Ekspediitorina, kes pakub raudteevedude ekspedeerimisteenuseid.

Selles valdkonnas tegutsemiseks hankis Trans Optima Group OÜ äripartneriteks ekspediitoreid, kes pakkusid oma teenuseid Baltimaades ja Vene Föderatsioonis. Tegevuse arendamise ja kogemuse lisandumisega ning äritegevuse geograafilise laiendamise eesmärgil tekkisid äripartnerid Kesk-Aasias. Ettevõtte geograafiline asend mõjutas edasise arengu perspektiivi ja äritegevuse strateegia kujundamist raudteevedude valdkonnas.

Ettevõtte Trans Optima Group OÜ asutamise lugu sai alguse aastal 2013.

STRATEEGIA

Usaldusväärse positsiooni tugevdamiseks raudteevedude valdkonnas Euroopa partnerina määratles Trans Optima Group OÜ kaks äritegevuse strateegilise arendamise eesmärki:

  • osalemine Euroopat ja Aasiat ühendavates vedudes.
  • konteinerioperaatori rolli omandamine ning selle tulemusel oma konteineripargi loomine

Edukas koostöö partneritega, kliendibaasi kasvatamine ja äritegevuse geograafiline laienemine võimaldas aastal 2018 hankida 500 universaalset konteinerit. Oma konteineripargi olemasolu andis võimaluse osaleda Siberi raudtee (TSR) transpordikoridorides.

Euroopa ja Venemaa partnerite keeruliseks muutuv majandusolukord ning väliskaubandussuhted on avaldanud positiivset mõju Trans Optima Group OÜ ärisuhete loomisele Hiina Rahvavabariigiga. Äritegevuse geograafilise laienemise tulemusena tekkis võimalus osaleda Тrans-Aasia raudteel (TCR) toimuvates vedudes. Kaubavedude spetsiifikat arvestades ja suurema kliendile orienteerituse huvides suurendas ettevõte aastal 2019 oma konteineriparki ning omandas 200 Open Top tüüpi konteinerit. Täna on  Trans Optima Group OÜ valduses üle 700 konteineri.

Ettevõttel on laialdane partnerite võrgustik transpordi- ja ekspediitorfirmade, raudteeveeremi omanike ja kaubasaatjate hulgas.

PEAMINE EESMÄRK

Trans Optima Group OÜ põhitegevus on ekspedeerimis- ja transporditeenuste osutamine raudteevedude alal TSR, TCR strateegilises koostöös peamiste raudteeoperaatoritega, samuti transpordisidemete loomine Kesk-Aasia, SRÜ, Euroopa ja Hiina vahel nii lääne kui ida suunal.

Täna on Trans Optima Group OÜ valduses üle 700 konteineri.